Klantenservice

Levering

Doorgaans en buiten algemene Nederlandse vakantiedagen om worden onze producten binnen 1-4 werkdagen geleverd.

Gratis levering voorwaarden*
Gratis levering geldt enkel voor levering binnen Nederland. De eilanden zijn eveneens uitgesloten van gratis levering.

* Tegels uitgesloten, hiervoor berekenen wij verzendkosten i.v.m. breuk.

Bedenktijd/retour

Het kan wel eens voorkomen dat u een bestelling retour wilt sturen. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice. Het terug sturen van artikelen is altijd voor eigen rekening.

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Voor producten in de uitverkoop is het bij ons niet mogelijk deze te retourneren.

Product ruilen?

Wilt u uw product ruilen? Dat is helemaal geen probleem. U kunt hiervoor contact opnemen met [email protected].

Ik heb een verkeerd bezorgadres doorgegeven!

Per ongeluk een verkeerd bezorgadres doorgegeven? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We proberen dan de bestelling nog voor u te wijzigen.

U kunt altijd en alleen online bij ons bestellen.

Onderstaand een aantal veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Binnen 14 dagen, na ontvangst van de goederen, kunt u uw aankoop retourneren.

U kunt het product retour sturen, mits deze aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U doet beroep op het herroepingsrecht binnen 7 dagen na ontvangst.
 • Het product is ongebruikt en niet gemonteerd geweest.
 • Het product is geheel onbeschadigd.
 • Het product zit in de originele verpakking (hier mag niet op geschreven worden).
 • Eventuele kosten voor retourzending zijn voor uw eigen rekening.
 • Retourzendingen zonder retourformulier worden niet in behandeling genomen.

 

Er gelden een aantal uitzonderingen:

 • Tegels zijn i.v.m. tint/batchnummers niet mogelijk te retourneren.
 • Douchewanden, douchecabines waarvan de verpakking open is geweest. (zijn hierdoor niet meer te vervoeren.)
 • Voor producten waarvan de verpakking licht beschadigd is en of kleine onderdelen missen, vergoeden wij maximaal 50% van het aankoopbedrag.
 • Artikelen die speciaal voor u, op bestelling zijn gemaakt.
 • Voor producten in de uitverkoop is het bij ons niet mogelijk deze te retourneren.

Zodra wij uw retourzending in goede orde hebben ontvangen, en deze aan alle voorwaarden voldoet, betalen we u binnen 5 werkdagen terug. Staat het bedrag na 7 werkdagen nog niet op uw rekening? Neem dan contact met ons op.

Wij doen er alles aan om schade of defecten aan uw producten te voorkomen. Helaas kan het ondanks alle voorzorgsmaatregelen voorkomen dat een product beschadigd is geraakt of een defect heeft. Meldt transportschade altijd binnen 24 uur na ontvangst bij onze klantenservice.

Stuur een beschadigd of defect product nooit retour, voordat u contact heeft gehad met onze klantenservice, in sommige gevallen is het namelijk niet nodig om het product of slechts een deel van het product retour te sturen om uw probleem te kunnen verhelpen.

Graag verwijzen wij u naar Artikel 6 van onze algemene voorwaarden:

Artikel 6 Garanties

 1. Door Sanimaster geleverde nieuwe goederen worden gegarandeerd in overeenstemming met de daarop zogenaamde fabrieksgarantie. Door Sanimaster geleverde goederen van eerst- of exportsortering – worden gegarandeerd in overeenstemming met de daartoe gegeven zogenaamde fabrieksgarantie, doch uitsluitende indien de gebruiks- c.q. verleggingsvoorschriften – stipt in acht worden genomen. Goederen welke door nieuwe vervangen worden op grond van deze garantiebepalingen, worden door de levering der nieuwe goederen eigendom van Sanimaster.
 2. Behoudens wettelijke bepalingen van openbare orde geldt de voldoening aan de garantieverplichting van Sanimaster als enige en algehele schadevergoeding en is elke andere vordering tot schadevergoeding uitgesloten.
 3. Sanimaster is niet gehouden tot vergoeding van kosten, schaden en interesses o.a. wegen persoonlijke ongevallen, schade aan goederen, het verloren gaan van aan geleverde goederen toegevoegde waarde als gevolg van het geheel of gedeeltelijke onbruikbaar worden van die goederen of benadeling van bedrijfsbelangen hetzij direct, hetzij indirect bij de cliënt of derden veroorzaakt behouden opzet of grove schuld aan de zijde van Sanimaster.
 4. Cliënt is gehouden Sanimaster te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesses welke voor Sanimaster mochten ontstaan als gevolg van vorderingen van derden op Sanimaster ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Sanimaster niet aansprakelijk is ingevolge deze voorwaarden.
 5. Op de door Sanimaster geleverde tweedehands goederen en onder sorteringen, onder welke laatste begrip wordt verstaan goederen van andere kwaliteit dan eerste sortering of exportsortering, worden door Sanimaster geheel geen garanties verstrekt

 

Van garantie is uitgesloten:

 1. De normale slijtage van materialen of onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn.
 2. Een schade, gebrek of storing welke te wijten is aan een van buiten komende oorzaak of onjuist gebruik door de consument dan wel diens ondergeschikten en/of de eindgebruiker. Als oorzaak van buitenaf wordt mede verstaan de agressiviteit van water en de als gevolg daarvan opgetreden schade of storing.
 3. Het artikel dient vóór montage gecontroleerd te worden op compleetheid en eventuele schade. Nadien het product is geïnstalleerd, zijn wij niet meer aansprakelijk voor enigerlei schade/gebreken.
 4. Montage- en demontagekosten vallen niet onder de garantie; de kosten die direct of indirect voortvloeien uit montage of demontage vallen eveneens niet onder de garantie.
  1. De garantie omvat de volgende punten: Indien de klachten gegrond zijn, behoudt Sanimaster het recht een keuze te maken tussen het herstellen van de schade, het vervangen van het product of het vergoeden van de eventuele minderwaarde.
  2. In die gevallen waarin de producten, welke vervangen dienen te worden niet meer in het leveringsprogramma zijn opgenomen, zal door Sanimaster, indien mogelijk, een alternatief worden aangeboden welke qua design het meest overeenkomt met het oorspronkelijke artikel.
  3. Na het indienen van een klacht, hetgeen binnen 14 dagen na ontvangst dient te geschieden, zal door Sanimaster meteen na registratie een onderzoek worden ingesteld en zal Sanimaster zo snel mogelijk, afhankelijk van de eventuele levertijden een oplossing aanbieden, mits dit overeen komt met de bevindingen.
  4. Voor gevolgschade, voorvloeiend uit een defect en/of mankement, foutieve installatie en/of plaatsing/gebruik is Sanimaster nimmer aansprakelijk.
Wij leveren altijd binnen 1-4 werkdagen, m.u.v. feestdagen. Mocht u vragen hebben over het leveren van een bestelling, dan kunt contact met ons opnemen.

Alle bestellingen (uitgezonderd tegels) binnen Nederland worden gratis verstuurd met uitzondering van de eilanden. Bij bestellingen voor leveringen in België gelden andere tarieven.

In het winkelmandje worden de actuele verzendkosten weergegeven.

Heeft u een klacht over een product? Vul dan ons klachtenformulier in.

Artikel 16 Reclamaties

 1. Uiterlijke zichtbare gebreken, Craquelé uitgesloten, moeten door de cliënt worden gereclameerd binnen 8 dagen na ontvangst der goederen en tevens voordat de goederen geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt.
 2. Reclamaties wegens manco of maatverschil zijn slechts geldig indien Sanimaster in staat wordt gesteld de originele, onuitgepakte afleveringseenheden te controleren.
 3. Schades tot 2% van de goederenwaarde kunnen niet gereclameerd worden. Tijdig (en op de juiste wijze) bij Sanimaster ingediende reclamaties geven cliënt niet het recht de betaling van de koopprijs/vergoeding op te schorten of te verrekenen, noch de bevoegdheid de tot stand gekomen overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 4. Geen reclamaties worden geaccepteerd op zaken waarvan de aard en/of samenstelling is gewijzigd, dan wel op zaken die geheel of gedeeltelijk verwerkt zijn, beschadigd zijn of zijn ontdaan van hun originele verpakking.